REGULAMIN SYSTEMU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SYSTEMU INTERNETOWEGO

eRozrys ITS Sp. z o. o. z siedzibą w Rakszawie


POSTANOWIENIA OGÓLNE
System internetowy eRozrys ITS Sp. z o. o. z siedzibą w Rakszawie, który działa pod adresem www.erozrys.its.net.pl (dalej eRozrys ITS), prowadzony jest przez firmę
ITS Sp. z o. o. z siedzibą w 37-111 Rakszawa 116A, NIP 8151595627
Administratorem danych osobowych jest firma ITS Sp. z o. o. z siedzibą w 37-111 Rakszawa 116A, NIP 8151595627
Regulamin określa zasady realizowania usług w systemie internetowym eRozrys ITS.


1. ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU
1.1. System internetowy eRozrys ITS, służy do dokonywania zakupu usługi cięcia i okleinowania płyt meblowych wraz z materiałami podlegającymi obróbce.
1.2. Dokonywanie rozrysów w systemie internetowym eRozrys ITS zarezerwowane jest wyłącznie dla osób pełnoletnich prowadzących działalność gospodarczą w branży stolarskiej i pełnoletnich osób fizycznych. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych rozrysów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez osoby wcześniej zarejestrowane w systemie eRozrys ITS i przesłanie zamówienia.
1.3. Zamieszczone na stronach systemu internetowego eRozrys ITS ceny należy traktować  jedynie jako zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ma on jedynie charakter informacyjny.
1.4. Złożenie zlecenia optymalizacji jest każdorazowo potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystującej adres e-mail widniejący w koncie Klienta.
1.5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone zlecenie, tj.: wybrany materiał (płyta meblowa), wybrane obrzeże (okleina) i jej parametry, wymiary długości i szerokości formatki meblowej, ilość formatek meblowych, zgodność z rysunkiem słoja, wskazanie krawędzi do okleinowania. ITS Sp. z o. o. z siedzibą w Rakszawie nie dokonuje żadnych modyfikacji wprowadzonych danych w całym cyklu obsługi zlecenia.
1.6. Zarejestrowany klient ma możliwość dokonywania nieograniczonej, bezpłatnej liczby optymalizacji systemu. Optymalizacje wykonywane w systemie internetowym eRozrys ITS służą wyłącznie do finalnego złożenia zamówienia na usługę cięcia i okleinowania płyt
meblowych w ITS Sp. z o. o. z siedzibą w Rakszawie.
1.7. Wszystkie wprowadzane do systemu zlecenia oraz wykonywane w systemie optymalizacje są rejestrowane i mogą być w każdym momencie analizowane przez administratora systemu internetowego eRozrys ITS.
1.8. W przypadku wykonywania optymalizacji w systemie internetowym eRozrys ITS, które nie prowadzą do zawarcia umowy sprzedaży, administrator ma prawo czasowego cofnięcia użytkownikowi dostępu do systemu internetowego eRozrys ITS, do momentu wyjaśnienia braku składania zleceń, bądź też trwałego usunięcia konta w systemie.
1.9. Przyjęcie przez system internetowy eRozrys ITS każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maili wykorzystujących adres e-mail widniejący w koncie Klienta. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie wpłaty zaliczki na materiał, cięcie, oklejanie oraz potwierdzenia zamówienia przez pracownika ITS Sp. z o. o. z siedzibą w Rakszawie.
1.10. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego akceptacji poprzez dokonywanie kolejnych, bezpłatnych optymalizacji.
1.11. Składając i akceptując zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu systemu internetowego eRozrys ITS i akceptuje jego postanowienia.
1.12. System internetowy eRozrys ITS przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
1.13. ITS Sp. z o. o. z siedzibą w Rakszawie nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w pracy systemu spowodowane brakiem energii elektrycznej lub Internetu, spowodowane awarią lub działaniem siły wyższej albo wynikające z niespełnienia lub nienależytego pełnienia zobowiązań odpowiednich przedsiębiorstw zaopatrujących. Za siłę wyższą uważa się między innymi awarie spowodowane zjawiskami atmosferycznymi jak wyładowania atmosferyczne, burze, gradobicie, śnieżyce, opady atmosferyczne lub zaistniałe na skutek ognia, wybuchu, rozruchów, wojny domowej lub stanów podobnych do wojny domowej, wojny lub podobnych stanów losowych.
1.14. System eRozrys ITS może nie funkcjonować z powodu uszkodzenia serwera. Awaria zostanie usunięta w najkrótszym możliwym terminie. Zamawiający akceptuje tę możliwość.
1.15. Dokonywanie optymalizacji w systemie internetowym eRozys ITS możliwe jest przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Wynik optymalizacji będzie prezentowany nie szybciej niż po 5 minutach od przesłania zamówienia do optymalizacji. ITS Sp. z o. o. z siedzibą w Rakszawie zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu optymalizacji, a także czasowego wyłączenia możliwości dokonywania optymalizacji w przypadkach uzasadnionych.
1.16. ITS Sp. z o. o. z siedzibą w Rakszawie zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.
1.17. Zamówienia w systemie internetowym eRozrys ITS są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zleceń należy składać w języku polskim. Oferta systemu internetowego eRozrys ITS obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.18. ITS Sp. z o. o. z siedzibą w Rakszawie do każdego dokonanego zakupu, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.
1.19. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców płyt meblowych oraz oklein oferowanych systemie
internetowym eRozrys ITS. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient będzie poinformowany o statusie zamówienia co umożliwi mu podjęcie
decyzji o np. częściowej jego realizacji lub jego anulowaniu.

2. WARUNKI ZAPŁATY I DOSTAWY TOWARÓW
2.1. Klient ma prawo wybrać jedną z następujących form zapłaty zamówionego towaru i usługi:
-  przelew na rachunek bankowy
-  osobiście w kasie ITS Sp. z o. o. z siedzibą w Rakszawie
Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po zapłacie.
2.2. Klient ma prawo wybrać jedną z następujących form dostawy zamówionego towaru:
-  odbiór osobisty w oddziale w miejscu zakupu;
-  dostawa za pośrednictwem transportu ITS Sp. z o. o. z siedzibą w Rakszawie (transport płatny)
ITS Sp. z o. o. z siedzibą w Rakszawie będzie realizować zamówienia najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od momentu złożenia przez Klienta zamówienia i dokonania płatności z zastrzeżeniem pkt 2.12, 2.13 i 2.19 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień. ITS Sp. z o. o. z siedzibą w Rakszawie powiadomi o wydłużeniu terminu realizacji zamówienia Zamawiającego.
W momencie odbioru przedmiotu zamówienia Klient ma prawo do sprawdzenia towaru w obecności pracownika firmy. Jeżeli wykonany przedmiot zamówienia nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony,

Klient ma prawo odmówić odbioru produktu i złożyć protokół reklamacji u uprawnionego pracownika ITS Sp. z o. o. z siedzibą w Rakszawie.
W celu usprawnienia procesu realizacji zleceń w systemie internetowym eRozrys ITS Klient
informowany jest w swoim profilu, jaki tworzy podczas rejestracji o statusie zamówienia. W ramach profilu Klienta systemu internetowego eRozrys ITS każdy Klient będzie otrzymywał na podany przy rejestracji adres e-mail wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów.


3. REKLAMACJE I GRWARANCJE
3.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych w ITS Sp. z o. o z siedzibą w Rakszawie.
3.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, po odbiorze towaru przez klienta reklamacja będzie odrzucona.
3.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.


4. OCHRONA DANYCH
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez ITS Sp. z o. o. z siedzibą w 37-111 Rakszawa 116A oraz punktami sprzedaży ITS Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 7, 33-300 Nowy Sącz; ul. Matuszczaka 5A, 30-083 Rzeszów oraz ul. Ujastek 7A, 31-752 Kraków; na udostępniony przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu ofert handlowych, prezentowania nowych produktów itp. w tym newsletterów w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną podstawa prawna (Dz.U. 2002 nr 144 poz.1204 ze zm.) Jednocześnie mam świadomość, że w każdym momencie mam prawo do odwołania niniejszej zgody.

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych (tj. Imię, Nazwisko i adres zamieszkania), w tym adresu e-mail i numeru telefonu spółkom powiązanym z ITS Sp. z o. o. z siedzibą w 37-111 Rakszawa 116A oraz punktami sprzedaży ITS Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 7, 33-300 Nowy Sącz; ul. Matuszczaka 5A, 30-083 Rzeszów; ul. Ujastek 7A, 31-752 Kraków oraz partnerom i współpracownikom wydarzeń na przetwarzanie ich przez w/w podmioty w celach marketingowych i handlowych: zawiadamiania o wydarzeniach i promocjach, szkoleniach, targach, w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną podstawa prawna (Dz.U. 2002 nr 144 poz.1204 ze zm.)
Jednocześnie mam świadomość, że w każdym momencie mam prawo do odwołania niniejszej zgody.

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych (tj. Imię, Nazwisko i adres zamieszkania), w tym adresu e-mail i telefonu spółkom powiązanym z ITS Sp. z o. o. z siedzibą w 37-111 Rakszawa 116A oraz punktami sprzedaży ITS Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 7, 33-300 Nowy Sącz; ul. Matuszczaka 5A, 30-083 Rzeszów oraz ul. Ujastek 7A, 31-752 Kraków oraz partnerom i współpracownikom wydarzeń na przetwarzanie ich przez w/w podmioty na udostępniony przeze mnie adres e-mail,
numer telefonu komórkowego w celach: umieszczenia danych w bazie danych; badania satysfakcji i preferencji klienta; kontaktowania się w celach handlowych, przesyłania ofert i zawiadomień, życzeń za pośrednictwem SMS w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną podstawa prawna (Dz.U. 2002 nr 144 poz.1204 ze zm oraz znowelizowane prawo telekomunikacyjne w XII.2015 art.172;) Jednocześnie mam prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizowania, możliwości zrezygnowania z obecności w bazach klientów.


Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest ITS Sp. z o. o. z siedzibą w Rakszawie
2. W przypadku wyrażenia zgody moje dane osobowe będą przetwarzane w bazie danych w celu wykonania zawartej ze mną umowy oraz w celach marketingowych i handlowych.
3. W przypadku wyrażenia zgody moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom powiązanym lub współpracującym w procesie realizacji umów i działań
marketingowo-handlowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania ofert handlowych, otrzymania cen, materiałów promocyjnych.
5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania lub usunięcia z bazy.


5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. ITS Sp. z o. o. z siedzibą 37-111 Rakszawa 116A, NIP 8151595627 zastrzega prawo do:
5.1.1. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie systemu internetowego eRozrys ITS w ciągu dnia,
5.1.2. wycofania poszczególnych produktów z oferty systemu internetowego eRozrys ITS,
5.1.3. wprowadzania nowych towarów do oferty systemu internetowego eRozrys ITS,
5.1.4. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
5.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych przepisów polskiego prawa.
5.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
5.4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby administratora danych osobowych spółki.